Diensten

Ayurvedische polsdiagnose kent een lange geschiedenis. In de Ayurvedische Sanskriet literatuur wordt dit Nadi Pariksha genoemd wat ook wel het onderzoeken van de polsslagader betekent. Voor de Vaidya’s (Ayurvedische geneesheren) is polsdiagnose een belangrijke manier om informatie over de cliënt te verkrijgen.

De kunst van het onderzoek van de pols kan alleen geleerd worden van een leermeester. Uit boeken kun je het niet leren, net zoals je zwemmen ook niet uit een boek kan leren. Een arts die de kunst van de polsdiagnose verstaat wordt een Nadi Vidwan (kenner van het polsonderzoek) genoemd.

De cliënt wiens pols gevoeld wordt dient nuchter te zijn of in ieder geval als de gezondheid dit niet toelaat minimaal twee uur van tevoren niets gegeten of gedronken te hebben. Voor de polsdiagnose wordt geen informatie tussen cliënt en vaidya uitgewisseld. Dit om te voorkomen dat de arts tijdens het pols voelen beïnvloed wordt door hetgeen hij heeft vernomen. De pols reflecteert de lichamelijke/geestelijke conditie van de cliënt en geeft direct aan waar de verstoring zit. Zo kan de Ayurvedische vaidyar op basis van de polsdiagnose al belangrijke richtlijnen geven voor herstel van het evenwicht.
Op die manier kan de cliënt verifiëren of de vaidyar het goed heeft gevoeld. Immers bij een goede diagnose zal de vaidyar in staat zijn de cliënt te vertellen waar hij of zij last van heeft.

Hoe wordt een polsdiagnose gedaan?
De polsdiagnose geschiedt door middel van drie vingers (zie afbeelding). Onder de wijsvinger wordt de Vata-energie gevoeld, onder de middelvinger de Pitta-energie en onder de ringvinger de Kapha-energie.
• Vata is het katabole, bewegende principe in ons lichaam en is opgebouwd uit lucht en ether. Vata vindt zijn oorsprong in de dikke darm.
• Pitta is het metabole principe en is opgebouwd uit vuur en water. Pitta heerst in de maag en dunne darm.
• Kapha is opgebouwd uit aarde en water en heerst in de longen en maag. Het is het opbouwende principe.

Onder iedere vinger zal iets anders gevoeld worden. Met kennis van de Ayurveda, uitgebreide ervaring met de polsdiagnostiek, zal de vaidya in staat zijn hetgeen hij heeft gevoeld te interpreteren. De intuïtie van de vaidyar speelt hierbij een belangrijke rol. Ayurveda kent talrijke geschikte methoden om een vastgesteld gebrek aan evenwicht uit te balanceren.

X